Med samhällsförändringar med spara ett datorproblem.